Walne Zgromadzenie Członków PRW

 

9 sierpnia 2016 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Rady Winiarstwa.

Przedmiotem obrad było określenie głównych kierunków działania Polskiej Rady Winiarstwa oraz opracowanie listy istotnych projektów do realizacji w ciągu najbliższych miesięcy.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków celem działań Polskiej Rady Winiarstwa jest:

  1. Wzmocnienie i popularyzacja wizerunku wina oraz wyrobów winiarskich jako napojów alkoholowych wytwarzanych na bazie fermentacji naturalnych soków owocowych
  2. Zapewnienie konsumentom dostępu do rzetelnej informacji o winach i wyrobach winiarskich
  3. Dbałość o wysokie standardy jakościowe win i wyrobów winiarskich oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania z rynku zafałszowanych wyrobów winiarskich
  4. Zarządzanie specjalistyczną wiedzą branżową zapewniającą wysoki poziom kompetencji w ustanawianiu i stosowaniu regulacji prawnych w zakresie produkcji, dystrybucji, jakości i konsumpcji wina oraz wyrobów winiarskich
  5. Podejmowanie inicjatyw mających na celu uproszczenie i odbiurokratyzowanie przepisów prawnych z obszaru produkcji wina, cydrów i miodów pitnych przez gospodarstwa sadownicze i pszczelarskie z upraw i hodowli własnych.