Działalność

Struktura organizacyjna:

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Polskiej Rady Winiarstwa. Do jego kompetencji należy określenie głównych kierunków działania PRW, w tym ustanowienie listy projektów do realizacji. Walne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz w roku, jego obradami kieruje Przewodniczący Zarządu Polskiej Rady Winiarstwa.

Zarząd składa się z Przewodniczącego  i 6-ściu członków Zarządu. W pracach Zarządu bierze udział Dyrektor biura PRW. Zarząd wybierany jest spośród członków zwyczajnych przez Walne Zgromadzenie Członków, przy czym Przewodniczący Zarządu wybierany jest odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. Kadencja Zarządu PRW trwa 4 lata.

Skład Zarządu na lata 2011- 2015:

Edmund Kośnik – Przewodniczący Zarządu
Anna Kalinowska (Vinpol Sp. z o.o.) – V-ce Przewodnicząca
Artur Dubaj (AMBRA S.A.)
Milorad Ivanovicz (Bartex – Bartol Sp. z o.o. Sp. k.)
Jolanta Majchrzak (Jantoń S.A. Sp. K.)
Ewa Pustoszkin (TiM S.A.)

Biuro Polskiej Rady Winiarstwa jest odpowiedzialne za realizację planu działań ustalonego przez władze organizacji. Ponadto koordynuje prace Zarządu PRW, współpracuje z organami administracji publicznej oraz rozwiązuje problemy zgłaszane przez Członków. Oferuje również obsługę prawną realizowaną przez mec. Jerzego Kwaśniewskiego.

Dyrektorem biura Polskiej Rady Winiarstwa jest Elżbieta Pawłowska.