O nas

Polska Rada Winiarstwa jest ekspertem i największą organizacją w branży winiarskiej. Zrzesza czołowych producentów, importerów i dystrybutorów win i miodów pitnych oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem winiarskim w Polsce. PRW działa w ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i należy do Rady Gospodarki Żywnościowej działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Główne cele PRW:

1. Reprezentowanie i dbanie o interesy Członków wobec władz ustawodawczych, wykonawczych i instytucji kontrolnych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

2. Umacniani świadomości tradycji napojów winiarskich w połączeniu z promowaniem nowoczesnych technologii produkcji.

3. Podnoszenie świadomości i edukacja społeczeństwa na temat kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Wyrażanie opinii i postulowanie zmian w istniejących oraz tworzonych aktach prawnych. Inicjowanie prorozwojowych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych i zdrowotnych. Prowadzenie banku informacji na temat aktów prawnych związanych z branżą winiarską.

5. Podnoszenie jakości wyrobów winiarskich oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych i integracja pracowników branży winiarskiej.