Masz problem czy wątpliwość? Tutaj możesz zadawać pytania związane z produktami i branżą winiarską, w dogodnym dla Ciebie momencie. Odpowiedzi udzielają eksperci Polskiej Rady Winiarstwa.

Uwaga: zadawanie pytań ekspertom jest dostępne dla każdego użytkownika.

Dodaj pytanie

Jaka wartość ekstraktu w stopniach Bx jest normatywna dla soku jabłkowego?Jaka musi być minimalna % zawartość takiego soku w nastawie na cydr?

Minimalną zawartość ekstraktu moszczów owocowych stosowanych do produkcji fermentowanych wyrobów winiarskich określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej. W przypadku jabłek jest to 9,5 % masowych ( dane w tabeli Załącznik nr 1). Natomiast zgodnie z ustawą winiarską z 2011r. udział soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, w przeliczeniu na moszcz jabłkowy, lub moszczu jabłkowego, w nastawie na cydr, nie może być mniejszy niż 60% objętościowych.

Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kwestia prawna produkcji cydru w restauracji na wzór browarów restauracyjnych.Pozdrawiam

Produkcja cydru i piwa to z prawnego punktu widzenia dwie różne kwestie. Produkcja cydru regulowana jest przez Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina i w niej należy szukać wiedzy na temat zasad prowadzenia tego typu działalności. Każdego producenta wyrobów winiarskich, jeżeli nie produkuje z własnych upraw, obowiązują takie same przepisy prawne.

 

Witam serdecznie, proszę o informację dotyczącą produktu Kadarka. W Polsce jest wiele producentów i importerów produktu Kadarka. W Wikipedi wyczytałem, że Kadarka to „Bednarz” z języka bułgarskiego. Czy to prawda? Czy produkt o nazwie Kadarka może być produkowany z wina gronowego z określonego szczepu? Czy produkt o nazwie Kadarka może być produkowany z wina owocowego o określonym składzie? Czy Kadarka to szczep winogron? Czy istnieją przepisy prawne polskie lub unijne informujące o spisie oficjalnych szczepów, dopuszczonych do produkcji win? Jeśli tak to gdzie znajdę taki dokument? Dziękuję za szczegółowe informację. Pozdrawiam Ireneusz Paśniczek

Wino  Kadarka powstaje w wyniku fermentacji winogron szczepu o tej samej nazwie. Jest to najpopularniejsza odmiana na Węgrzech, uprawiana na całym Półwyspie Bałkańskim.  Nazwa pochodzi od węgierskiego słowa kádár, co oznacza po polski ”bednarz”.  Aby na etykiecie można było wymienić nazwę szczepu, do produkcji wina musi być użyte minimum 75% winogron tej właśnie odmiany. Na dzień dzisiejszy nie istnieją aktualnie obowiązujące przepisy krajowe ani europejskie, w których wymienione są szczepy winogron.

Zgodnie z powyższym nie jest zgodne z prawem nazwanie „Kadarka” wina owocowego, albo wyrobu wyprodukowanego na bazie wina. Niestety na rynku pojawił się w ostatnim czasie produkt mylnie oznakowany. Polska Rada Winiarstwa poinformowała o tym fakcie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z informacji zwrotnej wynika, że nieuczciwy producent został ukarany, a wyrób usunięty z rynku.

 

Pytanie 1. Ile hektarów liczy powierzchnia uprawy winorośli w Polsce.Pytanie 2. Ile wynosi roczny zbiór winogron (owoców) w Polsce, wszystkich deserowych i przemysłowych. Pytanie 3. Jaki jest roczny poziom produkcji wina gronowego w Polsce.Poproszę także o wskazanie najnowszych artykułów obejmujących interesujące mnie zagadnienia

Polska Rada Winiarstwa nie posiada informacji w tym zakresie. Dane, których dotyczą pytania producenci wina przekazują co roku, zgodnie z ustawą winiarską, do Agencji Rynku Rolnego.

Szanowni Państwo, w artykule w Przekroju przeczytałem, że istnieją liczne problemy prawne ograniczające polskie winiarstwo. Czy mogliby Państwo wskazać konkretnie na główne problemy legislacyjne branży bądź źródło, z którego mógłbym czegoś dowiedzieć się na ten temat?

Nie można mówić o wspólnych problemach dotykających przedsiębiorstwa branży winiarskiej w Polsce. Pojęciem  „winiarstwo”  określa się bowiem zarówno produkcję wyrobów fermentowanych, miodosytnictwo, jak i odradzający się w ostatnich latach wyrób wina gronowego z upraw własnych. Każda z tych gałęzi branży ma własną specyfikę i odrębne problemy.

Podstawą prawną działalności winiarskiej  w Polsce jest Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz akty wykonawcze do niej. Poprzez lekturę tych aktów prawnych można dowiedzieć o regulacjach jakim podlegają przedsiębiorstwa branży.