Jaka wartość ekstraktu w stopniach Bx jest normatywna dla soku jabłkowego?Jaka musi być minimalna % zawartość takiego soku w nastawie na cydr?

Minimalną zawartość ekstraktu moszczów owocowych stosowanych do produkcji fermentowanych wyrobów winiarskich określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej. W przypadku jabłek jest to 9,5 % masowych ( dane w tabeli Załącznik nr 1). Natomiast zgodnie z ustawą winiarską z 2011r. udział soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, w przeliczeniu na moszcz jabłkowy, lub moszczu jabłkowego, w nastawie na cydr, nie może być mniejszy niż 60% objętościowych.