Kontakt

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
Polska Rada Winiarstwa

00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5

tel. 22 828 27 21
fax. 22 827 38 47

email: prw@sitspoz.pl

NIP 526-030-01-21
REGON 000671591
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS 0000091342

nr konta: Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14

28 1060 0076 0000 3200 0077 8335