Szanowni Państwo, w artykule w Przekroju przeczytałem, że istnieją liczne problemy prawne ograniczające polskie winiarstwo. Czy mogliby Państwo wskazać konkretnie na główne problemy legislacyjne branży bądź źródło, z którego mógłbym czegoś dowiedzieć się na ten temat?

Nie można mówić o wspólnych problemach dotykających przedsiębiorstwa branży winiarskiej w Polsce. Pojęciem  „winiarstwo”  określa się bowiem zarówno produkcję wyrobów fermentowanych, miodosytnictwo, jak i odradzający się w ostatnich latach wyrób wina gronowego z upraw własnych. Każda z tych gałęzi branży ma własną specyfikę i odrębne problemy.

Podstawą prawną działalności winiarskiej  w Polsce jest Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz akty wykonawcze do niej. Poprzez lekturę tych aktów prawnych można dowiedzieć o regulacjach jakim podlegają przedsiębiorstwa branży.