Klient w centrum uwagi – Służba Celna wobec winiarstwa w Polsce

 Pod tym tytułem, dnia 12 września br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, odbyła się konferencja zorganizowana przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie oraz Marszałka Województwa Lubuskiego, adresowana do całego środowiska winiarskiego w kraju tj. zarówno do producentów win gronowych wytwarzanych z winogron pochodzących z własnych upraw, jak i do dużych wytwórców wyrobów winiarskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Winiarstwa. Patronat nad konferencją objął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica. Do udziału zaproszono także przedstawicieli innych urzędów, ważnych z punktu widzenia winiarstwa, takich jak Główna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Urząd Miar oraz Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

IMG_3715

Głównym celem realizowanym przez organizatora było zapoznanie środowiska winiarskiego z ostatnio wprowadzonymi lub planowanymi rozwiązaniami ułatwiającymi funkcjonowanie producentom wyrobów winiarskich oraz prezentacja „Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020”. Dyskutowano również nad kierunkami działań przyjętych przez Ministerstwo Finansów i postulatami środowiska winiarskiego.

W konferencji wzięło udział wielu przedstawicieli firm należących do Polskiej Rady Winiarstwa. Prezes Jacek Jantoń ( Jantoń S.A. sp. k.) został poproszony o wygłoszenie prelekcji na temat historii, osiągnięć i rozwoju naszej organizacji. W swojej prezentacji przestawił firmy członkowskie, aktualne cele działań i główne obszary zainteresowania. Zwrócił szczególną uwagę na ewolucję jakiej podlega Polska Rada Winiarstwa wraz ze zmieniającym się rynkiem winiarskim w Polsce.

IMG_3755