Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej potwierdza nieprawidłowości w zakresie prezentowania i oznakowania napoju alkoholowego na bazie piwa – Krymskoje Igristoje – produkowanego przez firmę Kolwin Sp. z o.o.

Pismem z dnia 11.12.2014 roku Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował Polską Radę Winiarstwa, że kontrolna przeprowadzona przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej potwierdziła nieprawidłowości w zakresie prezentacji i oznakowania napoju alkoholowego o nazwie Krymskoje Igristoje wyprodukowanego na bazie piwa przez Kolwin Sp. z o.o. W ocenie Inspekcji, wyrób narusza przepisy regulujące dopuszczalne do stosowania butelki i zamknięcia napojów winiarskich, normy znakowania środków spożywczych oraz wprowadza konsumentów w błąd.

Polska Rada Winiarstwa alarmowała w komunikatach na swej stronie o wprowadzeniu do obrotu licznych napojów alkoholowych na bazie piwa, których opakowania i znakowanie wprowadzają konsumentów w błąd co do istotnych cech produktu – poprzez sprawienie wrażenia, że produkt powstały na bazie piwa jest w istocie wyrobem winiarskim musującym lub gazowanym. Działanie takie, szczególnie w okresie poprzedzającym Sylwestra, gdy nabywcami win musujących i gazowanych są osoby nieobeznane z rynkiem winiarskim, stanowi w opinii Polskiej Rady Winiarstwa zagrożenie dla interesów konsumentów i wymaga reakcji ze strony właściwych organów.

Wbrew stanowisku producentów takich wyrobów wyrażonemu w przedprocesowych wezwaniach skierowanych do Polskiej Rady Winiarstwa, Rada podtrzymuje swoją opinię o wprowadzającym konsumentów w błąd opakowaniu i oznakowaniu wymienionych napojów alkoholowych. W szczególności połączenie charakterystycznego wyglądu butelki, jej zamknięcia, etykiety i banderoli naśladującej winiarskie znaki akcyzy, a w pewnych wypadkach umieszczenie na etykiecie wyrobu wizerunku winogron, świadczy o zamierzonym upodobnieniu produktu do regulowanych prawem wyrobów winiarskich – w tym win musujących i gazowanych.

Pismo Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych  z dnia 11.12.2014 r.