Nadzwyczajne Posiedzenie Członków PRW

W związku z ustaleniami wczorajszego Walnego Zgromadzenia  PRW zapraszamy na Nadzwyczajne  Posiedzenie Członków PRW, na którym podjęte zostaną decyzje dotyczące działań naszej organizacji, odbędzie się dnia 27 czerwca o godz. 11.00 w Warszawie ul. Czackiego 3/5 (gmach NOT-u, sala G).

Ze względu na wagę sprawy zwracamy się z prośbą o obecność prezesów firm lub osób upoważnionych do podejmowania decyzji. Prosimy o potwierdzenie obecności do 25 czerwca do godz. 12.00.