PRW oświadcza, że nie przepraszała firmy Kolwin Sp. z o.o.

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na stronie portalspozywczy.pl pt. Kolwin: nasz napój piwny spełnia normy jakościowe, Polska Rada Winiarstwa oświadcza, że nie przepraszała firmy Kolwin Sp. z o.o. za treść opublikowanego komunikatu PRW pt. Nieprawidłowości na rynku wyrobów winiarskich.

Polska Rada Winiarstwa podtrzymuje swą opinię o nieprawidłowym posługiwaniu się przez niektórych krajowych producentów banderolami naśladującymi znaki skarbowe, butelkami i oznakowaniem wprowadzającym konsumentów w błąd, co do istotnych cech produktu – poprzez sprawienie wrażenia, że produkt powstały na bazie piwa jest w istocie wyrobem winiarskim musującym lub gazowanym.

Komunikat wydany przez PRW stanowi realizację jej statutowego celu stania na straży przestrzegania przez członków PRW i podmiotów spoza PRW zasad produkcji, nabywania i importu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i Unii Europejskiej.