Szkolenie dla branży winiarskiej

Dnia 11 marca przedstawiciele Polskiej Rady Winiarstwa uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym klasyfikacji taryfowej napojów alkoholowych, zorganizowanym przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów.

Przyczyną organizacji szkolenia były istotne wątpliwości klasyfikacyjne zgłaszane przez Polską Radę Winiarstwa oraz  sygnalizowane Radzie, budzące wątpliwości prawne praktyki organów celnych kwalifikujących wyroby objęte ustawą winiarską do kodu CN 2208.

Członków PRW zainteresowanych prezentacjami ze szkolenia prosimy o kontakt z biurem.

PLAN SZKOLENIA