„Znakowanie wyrobów winiarskich w oparciu o aktualne przepisy prawne” – szkolenie Polskiej Rady Winiarstwa

Dnia 28 kwietnia br. Członkowie Polskiej Rady Winiarstwa uczestniczyli w szkoleniu na temat znakowania win i wyrobów winiarskich. Prawidłowe, zgodne ze zmieniającymi się przepisami przygotowanie etykiet stanowi dla producentów i dystrybutorów dużą trudność, a wszelkie nieprawidłowości skutkują dotkliwymi konsekwencjami.

Wydarzenie poprowadziła mgr inż. Anna Wojciechowska (Polska Rada Winiarstwa), a merytoryczne wsparcie w dyskusjach stanowili eksperci z Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa: p. Anna Kalinowska – Naczelnik Wydziału Jakości i Normalizacji i p. Jarosław Wesołowski z Wydziału Wyrobów Winiarskich, Napojów Spirytusowych i Rejestracji Producentów Wyrobów Akcyzowych Wydziału Jakości i oraz z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych: Dorota Balińska – Hajduk (Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej).

Żywą dyskusję  wzbudził fragment poświęcony znakowaniu fermentowanych wyrobów winiarskich produkowanych w kraju. Bardzo emocjonująca była również dyskusja na temat pojawiających się na polskim rynku zagranicznych wyrobów alkoholowych które na etykiecie są definiowane jako cydr. Polska ustawa winiarska określa cydr jako wyrób winiarski niskoalkoholowy tradycyjnie wyprodukowany z moszczu, soku jabłkowego. Powstała zatem wątpliwość czy wprowadzony na rynek polski napój alkoholowy o smaku np. śliwkowym, owoców leśnych, czy malinowy określony jako cydr jest cydrem czy  też nie. W świetle obowiązującego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011  dnia 25 października 2011 r., tego typy wyroby na terenie naszego kraju powinny nosić miano niskoalkoholowych  aromatyzowanych win owocowych. Zdaniem ekspertów sprawę aromatyzowanych „cydrów” należy zgłosić do UOKIK.