Nowelizacja Wewnętrznego Regulaminu PRW

Zarząd Główny SITSpoż. informuje o wprowadzeniu znowelizowanego Wewnętrznego Regulaminu działania PRW w oparciu, o który będzie funkcjonowała Polska Rada Winiarstwa.

Jednym z podstawowych powodów, którymi kierował się Zarząd Główny SITSpoż. przy wprowadzaniu zmian w działalności Polskiej Rady Winiarstwa była zasadnicza zmiana celów działalności Polskiej Rady Winiarstwa poprzez odejście od reprezentowania wąskich ekonomicznych interesów dostawców wyrobów winiarskich i zorientowanie działań Rady na  wzrost satysfakcji konsumentów wyrobów winiarskich poprzez dbałość o jak najwyższą jakość wyrobów winiarskich oferowanych na polskim rynku i przywrócenie tym wyrobom ich bezpośredniego związku z naturalnymi sokami owocowymi, z których winny być wytwarzane. Istotną przesłanką zmian było też objęcie zainteresowaniem i wsparciem Polskiej Rady Winiarstwa szerszego grona producentów, przetwórców i przedsiębiorców działających w branży winiarskiej, łącznie z polskimi sadownikami i winiarzami wytwarzającymi wina lub cydry z polskich upraw regionalnych. Pozwoli to Polskiej Radzie Winiarstwa na reprezentowanie interesu szerokiego grona podmiotów gospodarczych działających w branży winiarskiej lub blisko z nią związanych np. plantatorów winorośli i sadowników.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w pracach Polskiej Rady Winiarstwa uprzejmie proszę o złożenie deklaracji członkowskiej i w trybie przewidzianym w Regulaminie PRW Rada Główna Polskiej Rady Winiarstwa odniesie się do Państwa deklaracji,

Informując o powyższym w załączeniu publikujemy dokumenty regulujące działalność Polskiej Rady Winiarstwa

Bronisław Wesołowski
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

W załączeniu:

Wewnętrzny Regulamin działania PRW

Deklaracja kandydata na Członka PRW